Politica de confidentialitate

POLITICĂ DE CONFIDENTIALITATE

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea principilor referitoare la prelucrare, precum și respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, in momentele in care interacționați cu noi in legătură cu produsele și serviciile noastre, in calitatea dvs. de vizitatori sau utilizatori ai website-ului nostru, aspecte stabilite de prevederile legislației europene și naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

 1. CINE SUNTEM?

Societatea Freepreneurs Way LLC, inscrisa in Registrul Angajatorilor USA sub EIN 32-0720581, cu sediul in 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801 (denumită în continuare “Societatea” sau “Operatorul” sau „noi”) organizează cursuri/seminarii offline și online (webinarii), programe educaționale online și de școlarizare, prin intermediul website-ului www.startupers.club și/sau prin intermediul diferitelor aplicații de video conferințe și/sau în săli de curs special amenajate.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care face parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care este destinată să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate pentru ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și vom modifica și această politică de confidențialitate în consecință.

 1. CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE?

Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal:

 • vizitatorii startupers.club, persoanele anonime, care doar accesează și navighează website-ul;
 • vizitatorii startupers.club, persoanele clienți (cursanți) care pot plasa comenzi în vederea cumpărării și participării la cursurile/seminariile offline si online (webinarii), programe educaționale și de școlarizare organizate de Societate, fără a avea înregistrat un cont în website-ul www.startupers.club, sau care accesează diverse servicii puse la dispoziție de Societate: utilizare formular înscriere („Aplică Online”); plasare și/sau anulare comandă curs; cumpărare curs; retragere din contract și primirea contravalorii cursului plătit; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. mesagerie instant Facebook și/sau WhatsApp, Formular de Contact); descărcare broșură prezentare; abonare newsletter;
 • utilizatorii website-ului nostru startupers.club, persoanele clienți (cursanți) sau potențiali clienți care sunt membrii ai clubului nostru, ce au înregistrat un cont de utilizator în cadrul website-ului www.startupers.club și care îl utilizează pentru diverse servicii puse la dispoziție de Societate: utilizare formular înscriere („Aplică Online”); plasare și/sau anulare comandă curs; cumpărare curs; retragere din contract și primirea contravalorii cursului plătit; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. mesagerie instant Facebook și/sau WhatsApp, Formular de Contact); descărcare broșură prezentare; abonare la newsletter;
 • potențiali studenți sau studenții care participă la concursurile de burse organizate și oferite de Societate;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.
 1. IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale este acela de a asigura faptul că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor startupers.club prin asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ului;
 • crearea și administrarea contului de utilizator în cadrul startupers.club și / sau www.mefi.ro;
 • operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea startupers.club și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pentru cursurile/seminariile offline și online (webinarii), programe educaționale și de școlarizare organizate de Societate, prin înscrierea și preluarea comenzilor, inclusiv validarea și facturarea acestora; acordarea unor burse studenților participanți;
 • soluționarea eventualelor retrageri din contract privind înscrierile la cursuri/cursurile achiziționate/achitate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele și serviciile achiziționate;
 • transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind cursurile/seminariile offline și online (webinarii), programele educaționale și de școlarizare organizate de Societate), actualizări, alerte de securitate și notificări de cont;
 • marketing și publicitate;
 • securitatea și paza dvs. (ex. monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, cu/fără sunet în săli de curs);
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, ​​încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră.

 1. CE BAZE LEGALE FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRA?

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt:

 • consimțământul (art. 6 (1) a) din GDPR) în cazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul cursurilor plătite, ce pot fi folosite de noi pentru promovarea produselor și serviciilor noastre sau de către participanți prin intermediul diferitelor canele de comunicare media offline și online;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind crearea și administrarea contului de utilizator online în cadrul startupers.club și / sau mefi.ro; transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pentru produsele și serviciile noastre (cursuri/seminarii offline și online (webinarii), programe educaționale și de școlarizare organizate de Societate); acordarea unor burse studenților participanți și încheierea contractelor în acest sens; soluționarea eventualelor retrageri din contract privind înscrierile la cursuri/cursurile achiziționate/achitate cursurile cumpărate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale; rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele și serviciile achiziționate; transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind (anulări, amânări, modificări de orice natură privind cursurile/seminariile offline și online (webinarii), programele educaționale și de școlarizare organizate de Societate), actualizări;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor website-ului startupers.club prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării www.startupers.club și experienței utilizatorilor și clienților; marketing și publicitate; securitatea și paza dvs. (ex. monitorizare prin sistem CCTV – înregistrări video, cu/fără sunet în săli de curs); prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor (ex. prin utilizarea înregistrărilor video a cursurilor online/webinarii si implicit a cursanților, în cadrul aplicațiilor utilizate pentru desfășurarea acestora (ex. Zoom);
 • respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale; apărarea și exercitarea drepturilor noastre; rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).
 1. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor website-ului startupers.club – este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a magazinului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat;
 • crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul website-ului startupers.club: și / sau www.mefi.ro: nume, prenume, adresa de email și numărul de telefon; Netransmiterea acestei informații va face imposibilă crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru;
 • încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pentru produsele și serviciile noastre (cursuri/seminarii offline și online (webinarii), programe educaționale și de școlarizare organizate de Societate), prin înscrierea și preluarea comenzilor, inclusiv validarea și facturarea acestora; și transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind (anulări, amânări, modificări de orice natură privind cursurile/seminariile offline și online (webinarii), programele educaționale și de școlarizare organizate de Societate): nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresă, date bancare; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare/școlarizare între noi și dvs.; emiterea facturii fiscale sau procesarea unei eventuale retrageri din contract și rambursarea contravalorii produsului/serviciului achiziționat;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de corespondență; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă derularea in bune condiții a contractului încheiat între Societate și dvs.;
 • marketing si publicitate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă transmiterea newsletterelor către dvs. și/sau oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs., conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse/servicii similare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte și promoții;
 • marketing și publicitate: nume, prenume, imagini fotografice, înregistrări video (in cazul interviurilor) și audio (in cazul postcast-urilor); utilizate în vederea luării și afișării interviurilor participanților la cursuri; afișării testimonialelor participanților la cursuri, atât pe website-ul nostru startupers.club, cât și în cadrul unor rețele de socializare și a diferitelor canale de comunicare media offline și online; Neacceptarea de către dvs. a utilizării acestor date cu caracter personal va face imposibilă promovarea atât a produselor/serviciilor noastre cât și a dvs.;
 • informare, preluare înscrieri pentru cursuri, soluționarea eventualelor retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor/serviciilor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate, prin intermediul call center-ului: datele personale necesare soluționării solicitărilor dvs. Menționăm că nu există înregistrări audio ale convorbirilor telefonice derulate prin intermediul call center-ului nostru;
 • securitatea și paza dvs., conform prevederilor legale aplicabile și semnalizate corespunzător: înregistrări video, cu/fără sunet, în sălile de curs.

Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează în numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. în mediul online și în alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

 1. ALTE INFORMATII IMPORTANTE

Analizarea comunicărilor in cadrul/prin intermediul website-ului nostru www.startupers.club

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările în cadrul website-ului nostru www.startupers.club (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment/curs/seminar publicat pe www.startupers.club prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email) pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor/serviciilor, cercetarea, analiza și asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte site-uri web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a îmbunătăți și a extinde ofertele de produse/servicii. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru clienți, sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing terță parte către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului legitim al Societății de a asigura respectarea legilor și a Termenilor si condițiilor noastre, prevenirea, detectarea si fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.

Legarea conturilor terților

Puteți să vă conectați în contul dumneavoastră de utilizator online cu contul dvs. la un serviciu de rețea socială terță parte (de ex. Facebook). Persoanele dvs. de contact pentru aceste servicii terțe sunt denumite „Prieteni”. Când creați acest link:

 • unele dintre informațiile pe care ni le furnizați din legătura cu conturile dvs. pot fi publicate în profilul dvs. de cont de utilizator online startupers.club;
 • activitățile dvs. de pe startupers.club pot fi afișate prietenilor dvs. pe acel website terț;
 • un link către profilul dvs. public despre serviciul de rețea socială terță parte poate fi inclus în profilul dvs. de cont de utilizator online startupers.club;
 • alți utilizatori startupers.club pot vedea orice prieteni obișnuiți pe care îi puteți avea cu ei sau că sunteți un prieten al prietenului lor, dacă este cazul;
 • alți utilizatori startupers.club pot să vadă toate școlile, orașele natale sau alte grupuri pe care le aveți în comun cu acestea, așa cum sunt enumerate în serviciul de rețea socială asociată;
 • informațiile pe care ni le furnizați din legătură cu conturile dvs. pot fi stocate, procesate și transmise pentru prevenirea fraudei și evaluarea riscurilor;
 • publicarea și afișarea informațiilor furnizate de startupers.club prin intermediul acestei legături este supusă setărilor și autorizațiilor dvs. pe www.startupers.club și pe site-ul terț.

Noi colectăm informațiile dvs. doar din conturile terțelor părți conectate, în măsura în care este necesar pentru a ne asigura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. sau pentru a vă asigura că respectăm legile aplicabile sau cu acordul dvs.

În plus, dacă alegeți să vă conectați cu contul dvs. de social media la contul dvs. de client sau conectarea la contul dvs. de client din contul dvs. social media, site-ul social media poate să vă împărtășească informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor, inclusiv informații despre profil, informații despre contactele și conținutul pe care l-ați vizionat sau l-ați plăcut. Consultați setările de confidențialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informațiile dvs. sunt partajate.

Parteneri și integrare terțe părți

Platforma www.startupers.club poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte („Parteneri terți”). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părți ale platformei www.startupers.club pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, WhatsApp, Zoom, YouTube, LinkedIn, Instagram, inclusiv API-urile procesatorilor de plăti pentru plățile produselor/serviciilor achiziționate în platforma www.startupers.club. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, WhatsApp, Zoom, YouTube, LinkedIn, Instagram, procesatorilor de plăți).

 1. CUM VA UTILIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta www.startupers.club, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicile www.startupers.club) și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea website-ului nostru www.startupers.club. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta www.startupers.club pentru a:

 • vă permite să accesați și să utilizați startupers.club;
 • opera, proteja, îmbunătăți și optimiza startupers.club și experiența utilizatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
 • vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulări evenimente, alerte de securitate și notificări de cont;
 • vă informa, prelua înscrieri la cursuri și soluționare a eventualelor retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor/serviciilor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate, prin intermediul call center-ului nostru.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea www.startupers.club și experiența membrilor noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor (prin utilizarea înregistrărilor video a cursurilor online/webinarii si implicit a cursanților, în cadrul aplicațiilor utilizate pentru desfășurarea acestora (ex. Zoom), încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv verificări de fond sau de poliție, în măsura permisă de legile aplicabile (în situații limitate, în cazul organizării competițiilor si jocurilor sportive) și cu consimțământul dumneavoastră;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;
 • respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
 • securitatea și paza dvs., conform prevederilor legale aplicabile si semnalizate corespunzător – înregistrări video, cu/fără sunet, în sălile de curs.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim privind protejarea www.startupers.club și pentru a măsura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. și respectarea legilor aplicabile.

Furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și marketingului. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, personaliza, măsura și îmbunătăți publicitatea și marketingul nostru, cum ar fi:

 • trimiterea unor mesaje promoționale, marketing, publicitate și alte informații care ar putea fi interesante pentru dvs. pe baza preferințelor dvs. (inclusiv informații despre campaniile și serviciile noastre sau partenere) și despre publicitatea media prin intermediul unor platforme sociale precum Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Autoresponder Active Campaign, etc.;
 • personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității noastre;
 • administrare sondaje, concursuri sau alte activități promoționale sau evenimente sponsorizate sau gestionate de noi sau de partenerii terți;
 • înscrierea la newsletter prin e-mail; aceasta nu va afecta frecvența e-mailurilor administrative pe care le putem trimite în legătură cu orice produs sau serviciu achiziționat de dvs. Nu se percepe nici o taxă pentru trimiterea de e-mailuri promoționale către dvs. Rețineți că este posibil să nu puteți beneficia de anumite promoții dacă nu aveți un cont de utilizator online;
 • invitații la evenimente locale, promoții și oportunități, experiențe in cadrul startupers.club;
 • realizarea și afișarea interviurilor luate participanților la cursuri prin înregistrări video; postcast-urilor prin înregistrări audio voce; imaginile fotografice ale participanților la cursurile/seminariile offline si online (webinarii), programe educaționale și de școlarizare organizate de Societate; precum și afișării testimonialelor participanților la cursuri, atât pe website-ul nostru startupers.club, cât și în cadrul unor rețele de socializare și a diferitelor canale de comunicare media offline și online;

Vom prelucra informațiile dvs. personale în scopurile enumerate în această secțiune, având în vedere interesul nostru legitim de a desfășura activități de marketing pentru a vă oferi produse sau servicii care ar putea fi în interesul dumneavoastră.

Modul în care procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) utilizează informațiile personale colectate. Putem folosi informațiile personale ca parte a serviciilor de plată pentru:

 • a vă permite să accesați și să utilizați serviciile de plată;
 • a detecta și preveni frauda, ​​abuzul, incidentele de securitate și alte activități dăunătoare;
 • a desfășura investigații de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • a desfășura verificări a bazelor de date și a altor surse de informații;
 • a respecta obligațiile legale (cum ar fi regulamentele împotriva prevenirii si spălării banilor);
 • a aplica condițiile de plată și alte politici de plată.

Procesatorii de plăti (operatorii de date privind plățile) prelucrează aceste informații personale având în vedere interesul său legitim de a îmbunătăți serviciile de plată și experiența utilizatorilor cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs. și pentru a respecta legile aplicabile.

 1. CÂT VĂ STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Stocăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și serviciile achiziționate, a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor/serviciilor noastre, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;
 • perioada pentru care dvs. v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;
 • dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge (ex. ștergerea contului de pe website-ul nostru);
 • dacă datele dvs. sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizării serviciilor startupers.club și / sau mefi.ro- pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online;
 • încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pentru produsele noastre … s- pentru o perioada de 5 ani; cu mențiunea ca datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva noastră timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor legii contabilității; in cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri – pe perioada executării contractului sau dacă există o obligație legală în acest sens;
 • marketing si publicitate – pe perioada existentei contului dumneavoastră de utilizator online cât și pentru o perioada de 2 ani după închiderea acestuia sau până în momentul în care se soluționează obiecțiunile dvs. cu privire la aceasta prelucrare; sau pe perioada abonării la newsletter până la data dezabonării de la acest serviciu;
 • pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs. – datele personale vor fi prelucrate și păstrate până̆ la data retragerii consimțământului, cu excepția cazului în care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor Operatorului;
 • informare și preluare înscrieri la cursuri; soluționarea eventualelor retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor/serviciilor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele/serviciile achiziționate – pe perioada soluționării retragerilor din contract și a rambursarilor contravalorii produselor/serviciilor achiziționate și/sau a rezolvării diverselor solicitări/reclamații; în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție;
 • asigurarea securității și paza pentru persoane – pe o perioada de minim 20  de zile de la data realizării imaginilor video (cu/fără sunet) în sălile de curs, conform prevederilor legale, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz în care se păstrează până la soluționarea incidentului.
 1. UNDE VĂ TRANSMITEM/TRASFERAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și de către alți operatori, operatori asociați sau persoane împuternicite ale Operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

 • furnizorii de prestări servicii din domeniul IT, precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecție, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca aceștia își respecta obligațiile privind protecția datelor cu caracter personal. In cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activitățile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanții vor fi supuși acelorași obligații în ceea ce privește implementarea masurilor de securitate, tehnice și organizatorice prevăzute, de Regulamentul General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE;
 • părțile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;
 • autoritățile statului pe baza competentelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
 • informațiile dvs. personale pot fi dezvăluite în legătură cu activitatea dvs. de partajare socială, cum ar fi dacă vă conectați la contul dvs. de client din contul dvs. social media. Conectând contul dumneavoastră de client și contul dumneavoastră social media, ne autorizați să împărtășim informații cu furnizorul dumneavoastră de social media și înțelegeți că utilizarea informațiilor pe care le împărtășim va fi guvernată de politica de confidențialitate a site-ului social media;
 • putem împărtăși informațiile dvs. furnizorilor noștri de servicii care gestionează informațiile despre clienți și care efectuează servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promoții, trimiterea de mesaje către clienți, efectuarea de sondaje, targeting si retargeting etc. Nu am autorizat niciunul dintre acești furnizori de servicii să facă alte operațiuni cu informațiile dvs.;
 • putem să vă împărtășim informațiile când colaborăm cu o altă companie pentru a oferi sau a oferi clienților noștri produse, servicii, concursuri sau promoții;
 • este posibil să împărtășim informații despre dvs. dacă este necesar sau potrivit, în bună credință, pentru a respecta legile sau reglementările sau pentru a răspunde unei citații valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operațiunile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea sau drepturile Operatorului;
 • în cazul în care alegeți sa plătiți produsele/serviciile noastre în cadrul startupers.club, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmite procesatorilor de plăti electronice, care nu ne vor transfera datele dvs. bancare in nicio situație. Pentru orice plângeri si sesizări legate de aceste informații sau modalitatea în care se desfășoară o plata online, vă rugăm să contactați direct procesatorii de plăti;
 • în cazul puțin probabil al unei vânzări sau al unei fuziuni a Societății, informațiile personale ale clienților noștri și alte informații pe care le-am colectat conform descrierii din această politică pot fi printre activele transferate.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. În cazul in care datele dvs. vor fi transferate către alte societăți/entități din alte țări înafara UE/EEA, veți fi informat în acest sens.

 1. CUM ALEG CE PROMOTII PRIMESC?

Societatea noastră dorește să comunice cu dvs. numai dacă v-ați exprimat sau vă exprimați acordul (consimțământul) în acest sens.

Exista însă și posibilitatea ca societatea noastră să vă transmită oferte personalizate în cazul în care ați efectuat cel puțin o dată o comandă/înscriere la un curs, în www.startupers.club, fără ca dvs. să vă fi abonat la newsletter sau în cazul în care aveți un cont de utilizator online creat in website-ul nostru www.startupers.club (existând o relație contractuală de utilizare a website-ului www.startupers.club), având la bază interesul nostru legitim în scopuri de marketing si publicitate (art. 6 (1) f din GDPR).

Dacă preferați să nu primiți informații promoționale, cum ar fi informații despre oferte speciale și evenimente de vânzări, puteți să ne anunțați prin contactarea serviciului nostru pentru clienți, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta ?”: https://startupers.club/contact/ sau puteți face clic pe link-urile de dezabonare prezente în fiecare newsletter trimis de către noi.

 1. CUM PROTEJAM DATELE COPIILOR?

Atenționăm vizitatorii si utilizatorii în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea www.startupers.club de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In situațiile excepționale, în care se vor prelucra date cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista această prelucrare imediat ce vom afla despre asemenea situații. Răspunderea pentru utilizarea website-ului nostru de către copii aparține in exclusivitate părinților.

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?

Pentru a vă oferi o experiență de cumpărături mai eficientă și mai convenabilă, este posibil să aveți acces la diverse conținuturi sau să vă conectați la contul dvs. din mai multe dispozitive diferite. Dacă utilizați diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acasă, laptopul, dispozitivul mobil și/sau un dispozitiv inteligent de asistență personală) pentru a accesa site-ul nostru și/sau pentru a plasa o tranzacție sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplicațiile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dumneavoastră.

Informațiile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastră dispozitive pot fi combinate cu alte informații pe care ni le-ați furnizat, inclusiv detalii despre: informații salvate în contul dvs. de client; istoricul tranzacțiilor cu mărcile noastre; cum folosiți site-ul și serviciile noastre; produsele/serviciile pe care le vizualizați sau servicii și caracteristici sau tehnologii in-store în care alegeți să interacționați. Putem folosi astfel de informații pentru a vă oferi experiențe mai adaptate și servicii și experiențe coerente pe toate dispozitivele dumneavoastră, după cum se explică în această politica de confidențialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informații pentru a preveni frauda, ​​cum ar fi identificarea momentului accesării contului dumneavoastră de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiecărui dispozitiv și interacțiunile cu mărcile, serviciile și ofertele noastre.

Consultați Politica de Cookies pentru a afla cum puteți exercita opțiunile privind urmărirea bazată pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastră alegerile privind publicitatea online.

 1. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECTAM?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra website-ul. Utilizatorii website-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre.

O detaliere a modului în care folosim cookie-urile în relația cu utilizatorul se poate găsi în secțiunea Politica de Cookies regăsită la următorul link: https://startupers.club/politica-cookie/

 1. CUM SUNT UTILIZATE INFORMAȚIILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTALĂ ȘI CE OPȚIUNI AM?

Lucrăm, de asemenea, cu companii terțe care utilizează tehnologiile de urmărire (inclusiv cookie-urile și etichetele pixelilor) pe site-ul nostru pentru a oferi publicitate personalizată în numele nostru și în numele altor agenți de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informații în timp despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru și pe alte site-uri, precum și despre interacțiunea dumneavoastră cu publicitatea noastră și cu alte comunicări și folosesc aceste informații pentru a determina ce anunțuri vedeți pe site-urile și aplicațiile terță parte. Aceste tehnologii și informațiile colectate despre dumneavoastră pot fi de asemenea utilizate pentru a vă urmări activitatea pe mai multe dispozitive. Pentru mai multe informații despre această practică și pentru a înțelege opțiunile dumneavoastră, inclusiv cum să renunțați la primirea acestor anunțuri personalizate, vizitați http://www.aboutads.info.

Rețineți că, indiferent dacă renunțați la ele, aceste tehnologii de urmărire pot să colecteze în continuare date și veți vedea în continuare anunțuri, dar acestea nu vor fi direcționate pe baza informațiilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urmărire. 

 1. CE MĂSURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?

Vă garantăm faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform Regulamentului.

Societatea are implementată o politică de securitate a datelor cu caracter personal. Vă asigurăm de faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră este realizată de personal instruit în acest sens, la cele mai înalte standarde de confidențialitate.

Facem tot posibilul pentru a vă oferi o experiență de cumpărături sigură și convenabilă. Avem anumite garanții fizice, electronice, contractuale și manageriale pentru a vă ajută la protejarea securității și confidențialității informațiilor dumneavoastră personale.

Când introduceți informațiile dumneavoastră personale pe website-ul nostru www.startupers.club, folosim tehnologia de criptare pentru a vă proteja informațiile pe măsură ce acestea ne sunt transmise.

 1. CE ESTE PHISHING-UL?

„Phishing” este o înșelătorie concepută pentru a vă fura informațiile personale. Dacă primiți un e-mail care pare că este de la noi, care vă solicită informații personale, nu răspundeți. Nu vă vom solicita niciodată parola, numele de utilizator, informațiile despre cartea de credit sau alte informații personale prin e-mail. 

 1. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?

Website-ul nostru pot conține linkuri către alte site-uri, care pot avea politici de confidențialitate care diferă de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru conținutul sau practicile unui site legat. Vă recomandăm să examinați politica de confidențialitate a oricărui site pe care îl accesați prin website-ul nostru www.startupers.club.

 1. CUM ACCESATI SAU SCHIMBATI INFORMATIILE PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?

Ne puteți solicita să vă actualizăm informațiile personale contactând-ne, așa cum este descris în secțiunea intitulată „Cum ne puteți contacta?”, de mai jos. Rețineți că orice solicitare de actualizare a informațiilor dumneavoastră personale poate dura până la 30 zile pentru solicitarea dumneavoastră prin e-mail și pentru 6-8 săptămâni pentru solicitarea dumneavoastră prin serviciile poștale clasice.

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Pentru întrebări referitoare la politica de confidențialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicări promoționale, pentru a vă actualiza informațiile personale puteți contacta prin e-mail, telefon sau poștă electronică.

 1. CE DREPTURI AVEȚI?

Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a datelor personale efectuate de noi;
 • dreptul de acces la date: dreptul de a obține confirmarea ca noi prelucram sau nu datele personale ale dvs., și in caz afirmativ, acces la date si furnizarea de informații privind prelucrările de date;
 • dreptul la  rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte care va privesc sau completarea datelor personale care sunt incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, in următoarele situații: (1) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (3) vă opuneți prelucrărilor de date personale; (4) datele personale au fost prelucrate ilegal; (5) datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care Operatorului.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in oricare din următoarele situații: (1) contestați exactitatea datelor; (2) prelucrarea datelor personale este ilegală, iar dvs. nu doriți ștergerea datelor personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (3) Operatorul nu mai are nevoie de datele personale, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (4) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
 • dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. și se efectuează prin mijloace automate;
 • dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri: (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către noi, precum și pentru exercitarea drepturilor de care beneficiați in acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere in format electronic, prin e-mail către privacy@startupers.club sau pe suport hârtie la sediul Societății, în București, Bd. Lacul Tei nr.126-128, bl.17-18, sc.F, et.7, ap.233, sector 2.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Operator. În cazul în care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu două luni.

În egală măsură, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituției sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Prezenta Politica de Confidențialitate a fost revizuită și amendată la data de 08.03.2019.

  Startupers.Club e despre tine!

  Credem cu tărie că, intrând în Club și urmând tot programul educațional, vei deveni un startuper de succes, pentru că e o meserie care se învață la orice vârstă și de către oricine are o minimă dorință și deschidere către a învăța direct de la alții.

  Detalii Administrative

  Startupers.Club este un proiect al Startup Mastery SRL
  Bucuresti

  Telefon

  0758 30 36 37

  EMAIL

  hello@startupers.club